Parc infantil amb infraestructura de fusta, un dels usos comuns de la fusta tractada