El certificat FSC ® de gestió forestal, amb una vigència de cinc anys, assegura el compliment dels estàndards FSC ®.

La certificació de cadena de custòdia s’aplica a productors, transformadors, fabricants i distribuïdors de productes certificats FSC. ® i li segueix el rastre a l’producte de fusta certificat FSC ® al llarg de la cadena de subministrament.

Aquesta certificació verifica que els productes venuts amb l’etiqueta FSC ® hagin complert els estrictes estàndards de l’FSC ® des del bosc fins al punt de venda. A cada etapa de la cadena de processament i transformació, es requereix confirmar que els productes de fusta certificats FSC ® es mantenen separats dels productes no certificats o en altres esquemes de producció mixta.