fusta certificada

A Alberch creiem que la gestió responsable dels boscos és una de les claus del camí cap a un món més sostenible i, per això, tota la nostra fusta és certificada. És a dir, tota la nostra fusta té un origen sostenible , ja que aquestes certificacions es basen en sistemes de traçabilitat o cadena de custòdia que així ho garanteixen.

Comptem amb les certificacions FSC i PEFC i, de fet, som una empresa pionera a la certificació forestal ja que vam ser de les primeres empreses a Catalunya a oferir la certificació FSC.

fusta certificada

La certificació FSC (Forest Stewardship Council AC)

FSC té com a objectiu ajudar a promoure una gestió forestal ambientalment apropiada, socialment beneficiosa i econòmicament viable:

  • Ambientalment apropiada: garanteix que la forma com es realitza l’aprofitament de la fusta i dels productes no fustables contribueix a mantenir la biodiversitat, la productivitat i els processos ecològics del bosc.
  • Socialment beneficiosa: contribueix a fer que les poblacions locals en concret i la societat en conjunt gaudeixin dels beneficis a llarg termini d’aquesta gestió forestal. Així mateix, proporciona grans incentius perquè les comunitats gestionin els recursos locals i s’involucrin als plans de gestió a llarg termini.
  • Econòmicament viable: implica que els plans de gestió forestal siguin prou rendibles.

Ens adherim a el programa en 2005 i des de llavors oferim productes sota el segell FSC, tenint així un major compromís amb el medi ambient.

fustes resinoses a Barcelona - tronc

La certificació PEFC (Programa per al Reconeixement de Certificació Forestal)

El PEFC també té com a objectiu assegurar una gestió responsable dels boscos i, amb la seva certificació, garanteix que:

  • Contribueixes al manteniment dels ecosistemes i la diversitat biològica
  • Dónes suport a comunitats locals i ajudes a garantir el vostre suport econòmic
  • La cadena de subministrament dels productes és segura i sostenible
  • Ajudes a combatre la curta il·legal

A més, PEFC proporciona el marc per a l’aplicació a tots els sistemes de certificació nacional i als gestors forestals i empreses de transformació de productes forestals d’unes normes comunes acordades de forma internacional.

Seguint la normativa de PEFC, com a distribuïdors ajudem a cuidar i mantenir els boscos amb polítiques de compres responsables de productes forestals, recolzant els nostres proveïdors i usant l’etiqueta PEFC per demostrar que els nostres productes provenen de fonts responsables.