Les fustes es classifiquen en tres tipus: coníferes, frondoses i tropicals. Les fustes de coníferes, les espècies més comunes de les quals són el pi roig, el pi Oregon i l’avet, són resinoses o toves i els característics anells anuals. Les fustes tropicals amb característica similars a les frondoses són poc poroses, encara que amb gammes de color més fosques que els altres tipus de fustes que solen ser utilitzades en façanes, construccions modernes, jardins, terrasses o tarimes de piscina. Les fustes frondoses són característiques de les zones temperades i tropicals, de creixement lent i més denses, dures i resistents que les coníferes.

Les fustes frondoses a més no són fàcils d’impregnar amb tints, cues i vernissos per tenir superfície poc porosa i rica en tanins. Els colors d’aquestes fustes comprenen una àmplia gamma que va des dels tons més pàl·lids a marrons foscos. Els usos més destacats es concentren en la fabricació de mobiliari i ebenisteria o bigues, revestiments i estructures massisses, i són habituals en bigues i estructures de cases antigues, mobles i tarimes d’interior. La procedència més comuna d’aquesta mena de fustes sol ser europea o nord-americana.

Són fustes frondoses espècies com el roure, faig o acàcia que tenen usos molt diversos. El roure és una fusta dura, resistent, tenaç, densa i poc alterable de llaura fàcil. Tant el roure blanc americà com el roure francès tenen aplicacions en mobles rústics d’interior i exterior i per fabricar xapes decoratives, tauler enllistonat i bótes.

La faig és la fusta frondosa que millor s’impregna, i llavors es pot utilitzar en qualsevol classe d’obra hidràulica o marítima: resisteix tant com el roure i tenen un preu més econòmic. S’utilitza de forma habitual en ebenisteria fina d’interior, ja que es presta al corbat i es torna bé. S’usa per a mobles, així com xapes decoratives i taulers contraxapats i articles esportius.

L’acàcia és resistent a la humitat i qualsevol factor meteorològic: això i la seva duresa la fan molt apta per al seu ús a exteriors. Original de la regió atlàntica dels Estats Units actualment s’ha difós per Europa des de la Mediterrània al Sud de Suècia, i pel Nord d’Àfrica, Àsia Suroccidental i Oriental i Nova Zelanda

La immensa majoria de les espècies que tenim disponibles a Alberch -excepte l’acàcia- es poden destinar a l’anomenada fusteria de buits i revestiments d’interior: com portes, finestres, tarimes, frisos, tanques, motllures i fins i tot escales. El freixe americà, criat a Europa de l’Est majoritàriament, té aplicacions en mobles rústics i fins d’interior i exterior, mobles corbats i articles esportius. Finalment, el maple dur, la noguera europea, el sicòmor i el cirerer americà té aplicacions en mobles i ebenisteria fina d’interior, a més de servir per a tornejats, talla i mobles corbats.

A Alberch comptem amb una àmplia oferta de fustes frondoses que pots consultar a la nostra web, disponibles per a múltiples usos que sempre compten amb certificació Forest Stewardship Council (FSC) procedent de boscos gestionats de manera sostenible.