Fustes prefabricades a Barcelona

Les fustes prefabricades són una alternativa a tenir en compte en funció de les necessitats del projecte pel seu millor preu i adaptabilitat. La seva obtenció no es realitza a partir del tall de troncs, sinó que elaboren, a partir d’un prototip, un producte processat i fabricat compost de fibres, làmines o encenalls de fusta que es premsen i s’encolen per crear una xapa. A Alberch tenim diferents tipus de fustes prefabricades a Barcelona que van des de l’aglomerat als xapats, contraxapats, diferents tipus de taulers o les melamines.

Tipologies

Per obtenir aglomerat es barregen amb cola les encenalls i posteriorment es premsen i reben un tractament de calor amb l’objectiu que s’assequi ràpidament. Un cop sec, es poleixen les superfícies i es divideix en taulers. El tauler de fibres té un processat similar a l’aglomerat, però la matèria primera és la pols de serradures. Els taulers d’encenalls orientats , coneguts per les sigles en anglès que signifiquen Oriented Strand Board (OSB) té diferents capes realitzades amb encenalls d’orientades en la mateixa direcció i que usen la resina sintètica per ser encolades i posteriorment premsades en calent. La melamina es fabrica a partir d´un tipus de resina que es comercialitzen en forma de taulers amb tipus de textura molt diferents i que intenta imitar la fusta, especialment útil per a mobles. Els xapats tenen una part d’aglomerat, al centre, amb làmines exteriors de fusta natural. El contraxapat elaborat a partir de fusta dura i tova de les quals s’obtenen xapes fines. La fusta dura i tova s’intercalen i les làmines s’enganxen amb el sentit de les vetes creuat.

Usos i avantatges

Els usos més habituals són la fabricació de mobles i l’ebenisteria, encara que també hi ha llistons que poden servir per a estructures i altres tipus d’obres. Entre els avantatges de les fustes prefabricades tenim que són predissenys i s’adapten millor a les teves necessitats i hi pots pensar per organitzar els teus projectes. A més, són més barates, són més adaptables –tenen varietat de mides i formes–, permeten el reciclatge de fusta i eviten la tala d’arbres i, en estar tractats, reben menys atacs de paràsits que les fustes naturals. Els seus principals desavantatges són la seva menor durabilitat i robustesa, en comparació amb les fustes naturals, el seu cost més gran -si es tracta de dissenys elaborats- i, per al seu manteniment també resulta més car, ja que, passat un temps,necessita una inversió en tractaments especials.

Maderas prefabricadas en Barcelona

Amb tot, hi ha més tipus de fustes prefabricades dividides per les seves utilitats. A Alberch disposem de moltes opcions de fustes prefabricades de les quals també som distribuïdors: llistons , motllures i barres, OSB , aglomerats i aglomerats rexapats , MDF , tàblex, melamines , laminat estratificat , compacte, contraxapats, tauler allistat, gelosies , portes i fibrociment . A la nostra web disposeu les fitxes i tota la informació per poder conèixer quin format s’adapta més a les vostres necessitats i encarregar la comanda.

Tipus de fustes prefabricades

Llistons

Motllures i barres

Oriented Strand Board (OSB)

Aglomerats

Aglomerats rexapats

MDF

Tablex

Laminat estratificat

Melamines

Gelosies

Fibrociment

Portes