En Alberch apostem per la responsabilitat corporativa i pel compromís amb el nostre entorn i estem compromesos amb la societat i amb el medi des de sempre. Comptem amb certificació que ens avala i amb uns clients i proveïdors sensibles amb la sostenibilitat i el medi ambient, i uns estàndards de qualitat que garanteixen el nostre compromís.

 

El nostre compromís és palpable en el nostre dia a dia i també en un dels principals materials amb el qual treballem: la fusta. Només treballem amb fusta que estigui extreta de fonts responsables i amb proveïdors que ofereixin productes de qualitat i que apliquen protocols de control sobre la responsabilitat en la gestió forestal.

Els principis de la gestió forestal mantenen l’equilibri entre els seus tres pilars fonamentals: l’ecològic, l’econòmic i el sociocultural. La gestió sostenible dels boscos promou la supervivència de les economies rurals, dels llocs de treball del primer sector al mateix temps que protegeix la biodiversitat i els ecosistemes i mitiga els efectes del canvi climàtic. Un bosc ben gestionat té menor risc d’incendi i disposa d’una activitat econòmica que garanteix la seva existència i el desenvolupament de les economies locals.

Una adequada gestió forestal enforteix als boscos, per això el nostre compromís és només amb proveïdors responsables. Només treballem amb empreses els plans d’explotació de les quals compleixen amb els requisits de legalitat i sostenibilitat que es regeixen a partir del Reglament de la Unió Europea relatiu a la comercialització de la fusta aprofitada legalment (EUTR  de 2010. Es tracta d’una normativa molt exigent amb el sector forestal per a garantir la compatibilitat d’aquesta activitat econòmica amb la conservació del medi ambient, i penalitzar el tràfic il·legal de fusta.

Aconseguir detenir el canvi climàtic és responsabilitat de tots i per això en Alberch ens impliquem des de la nostra activitat econòmica. Davant la necessitat de cuidar els nostres ecosistemes, comptem amb certificats forestals que avalen el nostre compromís ambiental. Comptem amb FSC (Forest Stewardship Council) i amb PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), tots dos són sistemes de certificació forestal internacional impulsats per organitzacions no governamentals que ens permeten assegurar que la fusta amb la qual treballem procedeix de boscos gestionats de manera sostenible i responsable.

Quan els boscos són gestionats de manera sostenible, es veuen enfortits i garanteixen la seva supervivència: un bosc ben gestionat és un bosc sa, una màxima que assumim plenament. Una mala gestió forestal provoca que els boscos emmalalteixin i acabin morint, i el Planeta ens demana responsabilitat.